Urbanism

Lista Certificatelor de Urbanism si a Autorizatiilor de Construire/Desfiintare eliberate in luna martie 2022

Fisier atasat: Pdf